AAU logo

etik og energi projekt

Etikkens rolle i energipolitik og planlægning siden 1960’erne med særligt fokus på den danske energisektors omstilling til bæredygtighed

Jobs eller grøn energi? Kul eller mindre forsyningssikkerhed? Energisektoren har altid været præget af etiske dilemmaer, men først nu bliver de genstand for en filosofisk og historisk undersøgelse. Det nyskabende ved projektet er både, at den tætte sammenhæng mellem etik og energi gøres til genstand for et videnskabeligt projekt, og at projektet udfolder et tæt samarbejde mellem en systematisk-filosofisk og en historisk-empirisk tilgang.

Projektet vil afdække de etiske argumenter, dilemmaer og konflikter fra 1960’erne til i dag og på alle niveauer fra det individuelle til det globale. Oliekrisen 1973-74 fik alvorlige konsekvenser både for det danske samfund og for energisektoren, og siden har energisektoren konstant været inde i gennemgribende omstillinger i form af ændret energimix, liberalisering og øget hensyntagen til miljø og klima.

De etiske dilemmaer og konflikter vil ligeledes blive underkastet en systematisk-filosofisk analyse med fokus på, hvordan konkrete beslutninger tages i forhold individets særlige forpligtelser, hvordan etiske overvejelser kobles til pragmatiske og til overvejelser over, hvad der er fair, rigtigt og godt. Udbyttet vil være både en uddybet forståelse af hvordan energisektoren fungerer og en fremadrettet forbedring af beslutningsgrundlaget for dens fremtidige indretning.

Projektet har sin egen hjemmeside her: http://www.ethicsandenergy.aau.dk/.

Etik og energi projekt