Center for etik i praksis

Center for etik i praksis (ETIK) danner ramme om forskning i anvendelsesorienteret etik på Aalborg Universitet. Centret har særligt fokus på etikkens frontområder, hvor nye problemstillinger er dukket op som følge af markante ændringer i de seneste årtier.

Center for etik i praksis har til formål at etablere et forum for integration af etik og videnskab og samtidig gøre det muligt at gøre den etiske undervisning forskningsbaseret. Centrets forskning skal bl.a.

  • udvikle og vurdere etiske argumenter – især på de nye frontområder
  • foretage empiriske undersøgelser af fungerende etiske tilgange – specielt på områder med kontroversielle problemstillinger
  • vurdere, udvikle og teste procedurer for etisk stillingtagen
  • optegne lange linjer i etiske problemstillingers udvikling

Centret vil også kunne fungere som sparringspartner for både virksomheder og organisationer og medvirke ved udviklingen af offentlig regulering, af etiske politikker eller af specifikke professionskodekser.

 

Historik

Oktober 2014

Centerleder Finn Arler skal i de kommende år arbejde sammen med Teknologirådet og andre forskere fra Aalborg Universitet på et storstilet 2½-års projekt om Danmarks fremtidige arealanvendelse. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og har til opgave at skabe en bred offentlig debat om, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. Opgaven er, at skabe arealer der opfylder flere behov og foretage de nødvendige prioriteringer for i tide at undgå konflikter. Projektet vil både udarbejde anbefalinger til den nuværende anvendelse af landet og til nye muligheder og redskaber for den fremtidige planlægning.

 

September 2014

Bæredygtighedsgruppen under Center for Etik i Praksis har modtaget omkring 6 mio i støtte fra Det frie Forskningsråd (Kultur og Kommunikation) til et forskningsprojekt om Etik og Energi. Projektet vil forløbe fra 1/9 2014 til 31/12 2017. Projektets emne er etikkens rolle i energipolitik og planlægning siden 1960’erne med særligt fokus på den danske energisektors omstilling til bæredygtighed. Projektet vil afdække de etiske argumenter, dilemmaer og konflikter fra 1960’erne til i dag og på alle niveauer fra det individuelle til det globale. Oliekrisen 1973-74 fik alvorlige konsekvenser både for det danske samfund og for energisektoren, og siden har energisektoren konstant været inde i gennemgribende omstillinger i form af ændret energimix, liberalisering og øget hensyntagen til miljø- og klima. Udbyttet forventes at være både en uddybet forståelse af, hvordan energisektoren fungerer og en fremadrettet forbedring af beslutningsgrundlaget for dens fremtidige indretning. Mere information om projektet følger senere.
 

Juni 2014

Professor Søren Holm, Center for Etik i Praksis, Aalborg Universitet og Centre for Social Ethics and Policy, School of Law, University of Manchester, UK, er nyudnævnt President for International Association of Bioethics, verdens største akademiske selskab for bioetik. IAB afholder en verdenskongres hvert andet år og har afholdt kongresser på alle verdens kontinenter, på nær Antarktis. Søren Holm tiltrådte på den 12. kongres i Mexico City 25.-28. juni 2014.